Odluke sa sednice Skupštine Društva 29. 06. 2023. godine
1. Odluka o imenovanju predsednika Skupštine
2. Odluka o usvajanju zapisnika
3. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja
4. Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora
5. Odluka o izboru revizora za 2022. godinu
6. Odluka o gubitku za 2022. godinu

Objavljeno 30. 06. 2023. godine

Poziv za redovnu sednicu Skupštine Društva 29. 06. 2023. godine
Objavljeno 26. 05. 2023. godine

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine Društva 08. 06. 2023. godine
Objavljeno 17. 05. 2023. godine

Odluka o sazivanju vanredne sednice Društva 23. 12. 2022. godine
Objavljeno 02. 12. 2022. godine

Zapisnici sa redovne sednice Skupštine akcionara 27. 06. 2022. godine

Izveštaj sa redovne sednice Skupštine akcionara 27. 06. 2022. godine

Dokumentacija sa sednice Skupštine Društva 26. 05. 2022. godine

1. Odluka o dopuni dnevnog reda Skupštine akcionara
2. Odluka o prinudnom otkupu akcija
3.Obaveštenje akcionarima
4.Zahtev za sazivanjem sednice Skupštine akcionara
Objavljeno 27. 05. 2022. godine



Poziv za redovnu sednicu Skupštine Društva 27. 06. 2022. godine
Objavljeno 25. 05. 2022. godine

Konsolidovani bilans stanja za 2020. godinu
Godišnji finansijski izveštaj za 2020. godinu
Objavljeno 10. 08. 2021. godine

Dokumentacija sa sednice Skupštine Društva 28. 06. 2021. godine

1. Odluka o imenovanju predsednika Skupštine
2. Odluka o usvajanju zapisnika
3.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja
4.Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora
5. Odluka o izboru revizora za 2021. godinu
6.Odluka o gubitku za 2020. godinu
Objavljeno 28. 06. 2021. godine

Poziv za redovnu sednicu Skupštine Društva 28. 06. 2021. godine
Objavljeno 26. 05. 2021. godine

Odluka o izboru revizora za 2020. godinu

Konsolidovani bilans stanja za 2019. godinu
Godišnji finansijski izveštaj za 2019. godinu
Objavljeno 17. 09. 2020. godine

Konsolidovani bilans stanja 2019. godina
Objavljeno 07. 07. 2020. godine

Dokumentacija sa sednice Skupštine Društva 24. 07. 2020. godine

1. Odluka o imenovanju predsednika Skupštine
2. Odluka o usvajanju zapisnika
3.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja
4.Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora
5. Odluka o izboru revizora za 2020. godinu
6.Odluka o gubitku za 2019. godinu
Objavljeno 28. 07. 2020. godine



Poziv za redovnu sednicu Skupštine Društva 24. 07. 2020. godine
Punomoćje za redovnu sednicu Skupštine Društva 24. 07. 2020. godine
Godišnji finansijski izveštaj za 2019. godinu
Objavljeno 22. 06. 2020. godine

Konsolidovani finansijski izveštaj za 2018. godinu


Godišnji finansijski izveštaj za 2018. godinu
Objavljeno 03. 07. 2019. godine

Dokumentacija sa redovne sednice Skupštine Društva 28. 06. 2019. godine

1. Odluka o usvajanju zapisnika
2. Odluka o imenovanju predsednika redovne Skupštine Društva
3. Odluka o gubitku za poslovnu 2018. godinu
4. Odluka o reviziji godišnjeg finanijskog izveštaja
5. Odluka o izveštaju Nadzornog odbora
6. Odluka o usvajanju zapisnika
Objavljeno 03. 07. 2019. godine

Poziv za redovnu sednicu Skupštine Društva 28. 06. 2019. godine
Objavljeno 28. 05. 2019. godine

Dokumentacija za redovnu sednicu Skupštine Društva 26. 06. 2018. godine:
1. Punomocje
2. Formular za glasanje u odsustvu
Objavljeno 28. 05. 2019. godine

Godišnji finansijski izveštaj za 2018. godinu
Objavljeno 30. 04. 2019. godine

ODLUKE redovne sednice Skupštine Društva 26. 06. 2018. godine

1. Odluka o imenovanju predsednika redovne Skupštine Društva
2. Odluka o gubitku za poslovnu 2017. godinu
3. Odluka o reviziji godišnjeg finanijskog izveštaja
4. Odluka o izveštaju Nadzornog odbora
5. Odluka o usvajanju zapisnika


Poziv za redovnu sednicu Skupštine Društva 26. 06. 2018. godine
Objavljeno 25. 05. 2018. godine

Dokumentacija za redovnu sednicu Skupštine Društva 26. 06. 2018. godine:
1. Punomocje
2. Formular za glasanje u odsustvu
3. Predlog odluka
Objavljeno 25. 05. 2018. godine

Godišnji finansijski izveštaj za 2017. godinu


BILANS STANJA 2016. GODINE

* Bilans stanja 31.12.2016. godine
* Konsolidovani bilans stanja 31.12.2016. godine

Poziv za redovnu sednicu Skupštine Društva 26. 06. 2017. godine
Objavljeno 22. 05.2017. godine

Dokumentacija za redovnu sednicu Skupštine Društva 26. 06. 2017. godine:
1. Punomocje
2. Formular za glasanje
3. Predlog odluka
Objavljeno 24. 05. 2017. godine

Poziv za redovnu sednicu Skupštine Društva 27. 06. 2016.godine

Bilans stanja 2015. godinu

Bilans stanja na dan 31. 12. 2015. godine
Konsolidovani bilans stanja na dan 31. 12. 2015. godine

Raspodela dobiti za 2015. godinu
Finansijski izvestaj za 2015. godinu

SKUPŠTINA DRUŠTVA 30. 06. 2015. GODINE
1. Poziv za redovnu sednicu Skupštine Društva
2. Punomocje za ucestvovanje u radu Skupštine i glasanje
3. Punomocje za glasanje u odsustvu fizickog/pravnog lica
Objavljeno: 26. 05. 2015. godine. Skupština akcionara na svojoj XIV - vanrednoj sednici održanoj dana 29. 05. 2014. godine donela je sledece odluke:
Odluka br. 1
Odluka br. 2
Odluka br. 3
Odluka br. 4
Odluka br. 5

Zapisnik sa XIV vanredne sednice Skupštine akcionara GP "Granit-Pešcar" a.d. Ljig

Skupština akcionara na svojoj XV - rednoj sednici održanoj dana 20. 06. 2014. godine donela je sledece odluke:
Odluka br. 1
Odluka br. 2
Odluka br. 3
Odluka br. 4
Odluka br. 5
- POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA
- FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU FIZICKOG/PRAVNOG LICA
- PUNOMOCJE ZA UCESTVOVANJE U RADU SKUPŠTINE I ZA GLASANJE Objavljeno: 19. 05. 2014. godine.

* POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA
* FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU FIZICKOG/PRAVNOG LICA
* PUNOMOCJE ZA UCESTVOVANJE U RADU SKUPŠTINE I ZA GLASANJE Objavljeno: 19. 05. 2014. godine.

Zapisnik sa XV redovne sednice Skupštine akcionara GP "Granit-Pešcar" a.d. Ljig