Povratak na naslovnu stranicu O nama... Usluge... Reference... Kontakt sa nama...
         


 


Dacit je svetlo sive boje, masivne porfirske strukture. Stena je nepravilnog preloma sa grubo hrapavim prelomnim površinama, vrlo oštrih ivica. U kontaktu sa 5% HCL ne pokazuje ninakvu rekaciju.

Tehnička svojstva kamena iz grupe dacita:

Zapreminska masa bez pora i šupljina 2640 kg/m3
Zapreminska masa sa porama i šupljinama 2620 kg/m3
Apsolutna poroznost kamena 0,8%
Upijanje vode kamena 0,24%
Čvrstoća na pritisak u suvom stanju 202 MPa
Čvrstoća na pritisak u vodom zasićnom stanju 191 MPa
Čvrstoća na pritisak posle mraza 182 MPa
Čvrstoća na savijanje 21 MPa
Otpornost na habanje struganjem (Po Beme-u) 7,2 cm3/50cm2
Postojan na dejstvo mraza, povišene temperature i na dejstvo Na2SO4  


 

Radne jedinice:

Proizvodi: