Povratak na naslovnu stranicu O nama... Usluge... Reference... Kontakt sa nama...
         


 

Dacit se eksploatiše u majdanu "Ljuta stena", koji se nalazi u selu Slavkovica, koje je udaljeno 5 km od Ljiga. Zbog lepog izgleda i prijatne sive boje, izuzetnih fizičko-mehaničkih svojstava vekovima predstavlja dragoceni građevinski materijal i arhitektonski materijal. Eksploatiše se više od sto godina, a mnogi objekti u zemlji i u Evropi su izgrađeni, obloženi ili pokriveni ovim kamenom.

Proizvodi od dacita:

Naziv proizvoda
Dimenzija
Kamena kocka cepana 8x10 cm
15x17 cm
18x18
20x20 cm
Kamena kocka frezovano cepana 8x8 cm
10x10 cm
7x7 cm
Frezovana kocka 8x8 cm
10x10 cm
Ivičnjak grubo cepan G3 - 12x18 cm
G4 - 14x18 cm
Grubo cepana ploča 40x40x20 cm
50x50x20 cm
Poklopna ploča (okapnica) širina 40-50 cm
Zidanik frezovan
(dacit, peščar, krečnjak)
Sa bunjom
H= 8-10 cm
Bez bunje H=8-10 cm
Frezovana ploča Sa bunjom D=3-8 cm
Bez izvijanja bunje
Svi proizvodi mogu se raditi prema narudžbi kupca.

Laboratorijska ispitivanja na uzorcima kamena izvršena su u Institutu za puteve A.D. u Beogradu. Na osnovu ispitivanja, dacit iz kamenoloma "Ljuta stena", Slavkovica može se upotrebiti kao:

1. Arhitektonski građevinski kamen za proizvodnju ploča za oblaganje:
- Unutrašnjih horizontalnih i vertikalnih površina
- Spoljašnjih horizontalnih i vertikalnih površina

2. Sirovina za dobijanje profilisanih elemenata od kamena - ivičnjaka
3. Sirovina za proizvodnju oblikovanog, tesanog, cepanog i lomljenog kamena

 

Radne jedinice:

Proizvodi: