Povratak na naslovnu stranicu O nama... Usluge... Reference... Kontakt sa nama...
          


Filer dva puta mleveni ima granulaciju do 250 µ i koristi se u građevinarstvu - niskogradnja u proizvodnji izolacionih materijala itd.

Tehnička svojstva kamenog brašna (filera):

Gustina 2705 kg/m3
Sadržaj grudvica ili nečistoća Nema
Indeks plastičnosti -
Šupljine punila u suvosabijenom stanju po Ringenu 33,1%
Indeks otvrdnjavanja bitumena 2,06


Uzorak kamenog brašna zadovoljava uslove, kvalitet I klase prema tehničkim standardima, a ispitivanje je izvršeno u Institutu za puteve u Beogradu.
Krečnjački agregati se proizvode u frakcijama 0/4, 4/8, 8/16, 16/22 i 22/31,5 mm.

Tehnička svojstva krečnjačkih agregata:

1. Imaju nizak sadržaj hlorida, sulfata i sulfida, tako da ispunjavaju uslove kvaliteta za izradu armiranih i prednapregnutih betona.
2. Prema otpornosti na drobljenje, habanje i postojanost na dejstvo mraza, ispitivane frakcije se mogu koristiti za izradu donjeg sloja cementbetonske kolovozne ploče
3. Ispitivane frakcije ne sadrže lake čestice pa ispunjavaju uslove kvaliteta za spravljanje betona čiji je izgled površine uslov kvaliteta

Ove frakcije se mogu koristiti za izradu:

1. Habajućih slojeva kolovoznih konstrukcija od asfaltabetona po vrućem postupku na putevima sa lakim i vrlo lakim saobraćajem
2. Gornjih nosećih slojeva od bitumeniziranim materijala po vrućem postupku na autoputevima i putevima sa vrlo teškim, srednjim, lakim i vrlo lakim saobraćajem. 

Radne jedinice:

Proizvodi: