Povratak na naslovnu stranicu O nama... Usluge... Reference... Kontakt sa nama...
          


Peščar je sivožućkaste boje, homogen, kompaktan i masivne teksture. Prelom je neravan sa peskovitohrapavom površinom i oštrim ivicama loma. Stena ne reaguje na 5% HCL.

FIZIČKO-MEHANIČKA SVOJSTVA PEŠČARA

Zapreminska masa bez pora i šupljina 2740 kg/m3
Zapreminska masa sa porama i šupljinama 2500 kg/m3
Upijanje vode kamena 1,68%
Čvrstoća na pritisak u suvom stanju 134MPa
Čvrstoća na pritisak u vodom zasićenom stanju 114 PMa
Čvrstoća na savijanje 7,7 MPa
Otpornost na habanje struganjem (po Beme-u) 13,9 cm3/50cm2


 

Radne jedinice:

Proizvodi: